Kategorier
Badrum

Badrumsrenovering Stockholm – allmänna tips

En badrumsrenovering är ett komplext projekt och det bör man ha i åtanke om man planerar för en sådan. Till skillnad mot hur andra renoveringsprojekt ser ut så har man mindre marginaler sett till misslyckande. Ett fel blir kostsamt och exempelvis ett sämre materialval blir svårt att korrigera i efterhand. Därför ställer en badrumsrenovering i Stockholm höga krav på både utförande och på den initiala planeringen. Både gällande planering och utförande så bör man som privatperson ta professionell hjälp.

Ser man till fukt- och vattenskador så är badrummet tillsammans med köket de områden i hemmet som sticker ut i statistiken. Både dessa två rum har också gemensamt i att de under senare blivit allt populärare att göra om i. Ett nytt kök och ett nytt badrum adderar det lilla extra till en bostad och har dessutom en värdehöjande effekt. Men, det är rum som man inte kan ta några risker i när man renoverar. Ett icke-fackmannamässigt jobb kan komma att bli ytterst dyrt.

Försäkringsbolag har tydliga riktlinjer gällande detta och för många privatpersoner blir det en överraskning då olyckan väl är framme. Dels så är renoveringen inte utförd av fackmän och dels så har man heller inte dokumenterat arbetet på ett korrekt sätt. Det gör att man också får svårt att vinna ersättning mot försäkringsbolaget. Och, det finns även skräckexempel på där exempelvis en vattenskada spridit sig till grannen. Vilket innebär en enorm kostnad. Baserat på detta är rådet enkelt: ta professionell hjälp med både din köks- och badrumsrenovering i Stockholm.

Köpa bostad? Vem utförde badrumsrenoveringen?

Vi nämnde värdeökningen som kommer av en badrumsrenovering i Stockholm. Det bör man vara vaksam på om man står på andra sidan. Planerar du att köpa en bostad där en badrumsrenovering nyligen blivit utförd så ska du alltid se till att det finns tydlig information kring denna.

Inte sällan så handlar det nämligen om att säljaren tagit genvägar. Renoveringen sker inte för egen skull – den sker i syfte att maximera vinsten. Det innebär fusk med material, fusk med lösningar och fusk med utförandet. På ytan ser allt snygg ut, men under denna döljer sig problemen. Var vaksam på detta!

Hitta rätt företag för din badrumsrenovering i Stockholm

Avslutningsvis så tänkte vi ge några råd kring hur du hittar rätt företag för din badrumsrenovering. Ett tips för dig som saknar erfarenhet är att ta hjälp hela vägen. Välj totalentreprenad och få en stabil partner genom hela projektet – från planeringen, rivningen, dragning av avlopp och vatten, el- och installationer och hela vägen fram till kakelsättning och besiktning.

Totalentreprenad borgar för effektivare och säkrare jobb, men givet då också att du naturligtvis hittar rätt företag. Här är det viktigt att du säkerställer att företaget i fråga har behörighet, certifikat och att de är godkända för arbete i Våta Rum. Tänk även på att en branschtillhörighet är ett kvalitetsstämpel.

Referenser är viktiga. Du bör få nummer till några tidigare kunder och kontakta dessa för att få en bättre bild av vad du kan förvänta dig. Garantier på jobbet bör även det inkluderas i avtalet ni skriver. Kom även ihåg att betalningen sker när jobbet är färdigställt och besiktigat. Förskott? Det ska krävas en väldigt bra förklaring till varför det ska godkännas. Läs mer om badrumsrenovering på denna webbsida: stockholmsbadrumsrenovering.se