Kategorier
Återvinning

Hjälp att ta hand om schaktmassor i Stockholm

Schaktmassor är det material som blir över när man gräver, bygger eller sopar gator i Stockholm. Vid rätt hantering kan materialet förädlas och återvinnas.

Det finns anledning att undra vart allt tar vägen när det blir högar av vad som ser ut som skräp vid ett bygge eller längs en nysopad gata. För ett tränat öga är det inte skräp utan potentiella säljbara produkter som ligger där. Men det krävs mycket kunnande och en hel det utrustning för att utföra förändringen.

Företag som arbetar med att förädla schaktmassor tar emot det mesta. Blöt och torr jord, lera, asfalt, betong och sopsand är bara exempel på vad som går att förädla och återvinna. Alla tjänar på att det återvinns. Den största vinsten finns emellertid i naturen där resurser sparas genom återanvändning.

Man fraktar bort schaktmassor från Stockholm till en behandlingsanläggning

I takt med långsiktigt tänkande och modern miljömedvetenhet kan schaktmassor i Stockholm komma till nytta. Det fanns en tid när allt bara lades på hög eller dumpades i havet. Med ökade mängder material och risker med förorening insåg man att det inte var hållbart. Material som kan vara förorenat sorteras numera ut och analyseras innan man börjar arbeta med det.

Det är i första hand den som levererar schaktmassorna som är ansvarig för att deklarera materialets beskaffenhet. Material som inte går att återvinna eller avgifta hamnar på deponi. Företag som arbetar med att förädla schaktmassor bidrar till en renare miljö och bättre användning av jordens resurser.